Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Kısa tanımıyla SİVİL SAVUNMA; düşman taarruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı can ve
mal kaybının en az hadde indirilmesi için alınacak koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.
Bilindiği gibi; uçaklar icat olunupta savaş aracı olarak kullanılmağa başlandıktan sonra, savaşların
mahiyet ve şekli tamamen değişmiştir. Artık savaş için belli bir sınır veya cephe kalmamış; bütün yurt
ve sivil halk düşman taarruz alanı içine girmiştir.
Şimdiki savaşlarda, yalnız askerî tesisler ve silâhlı kuvvetler değil, belki bunlardan daha önce yurt
içindeki sivil halk, üretim, ikmâl ve ulaştırma tesisleri en yakıcı ve yıkıcı bir şekilde düşman
taarruzlarına uğrayacaktır.
İlmin ve tekniğin gelişmesine paralel olarak uçaklar, güdümlü mermiler, tahrip ve yangın bombaları,
atom ve hidrojen bombaları dediğimiz nükleer silâhlar, biyolojik ve kimyasal maddeler gibi, savaş silâh
ve araçlarının kudret ve kabiliyetleri de gittikçe artmaktadır.
Nükleer bombaların yakma, yıkma ve radyasyon tesirleri ise; yüzlerce ve binlerce metre yarı çapındaki
bir alana yayılmaktadır.

https://yontemyangin.com/dosyalar/sivil_savunma_bakimindan_halk_tarafindan_yapilacak_teskilat_hak_yon.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir