yöntem yangin eğitim danışmanlık

Eğitim konusu, ülkemizde en çok istismar edilen konuların başında gelir. Herhangi bir sorunu, uzmanı veya değil kiminle görüşürseniz görüşün, problemin kaynağı hep eğitimsizliğe dayandırılır. Ama bu sorunun çözümü hep birilerinden beklenir.

Hemen hepimizin sık sık vurguladığı eğitim eksikliği konusunda adım atmaya gelindiğinde ise; işyerlerimizin eğitim yapmaya zamanı yoktur, kaynak da ayrılmaz ve kısır döngüde devam eder gider.

Son yıllarda; özel kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin bu konuda istekli ve bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Umarım bu ivme devam eder.

Kalite belgesi, iş güvenliği sertifikası ve çevre sertifikasına sahip veya aday kuruluşların, çalışanlarının eğitim seviyesini yükseltmek ve kurum kültürü oluşturmak yönündeki çabaları, eğitim eksikliğinin kapatılmasında en büyük etkenlerdendir.

Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eğitimlerin eksiksiz yerine getirilmesi için sendikalarımızın ve sosyal güvenlik kurumlarımızın da konunun takipçisi olmaları, sorunun çözümünü kolaylaştıracağı düşüncesindeyiz.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gereken eğitimlerin kanuni altyapısı ve uygulama yönetmelikleri yeterli de sayılır. Ancak sadece yasa ve yönetmelik yapmak sorunu çözmüyor, öncelikle birey bilincinin artırılması, can güvenliği kültürünün oluşturulması, insanımıza değer verilmesi ve konunun sıkı denetimi gerçekleştiğinde ancak, hedefe biraz yaklaşabiliriz.

Bu konuyu sadece kanuni zorunluluk diye yerine getirmek, sanırım bizi bir adım bile ileriye götürmeyecektir.

Biz eğitimin gerekliliğine inanıyoruz; ama yine de bu konudaki yasal durum nedir diye merak edenler veya kanuni zorunluluk varsa yaparız diyenler için bunu aşağıda belirttik.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (19 Aralık 2007) kurum, kuruluş ve işletmeler de yapılması gereken eğitimleri aşağıdaki maddeler tanımlamıştır.

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 mt.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi,

d) İlk yardım ekibi.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

4857 sayılı İş Kanunu gereği hazırlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  7 Nisan 2004 tarihinde resmi gazetenin 25426 sayısında yayınlanmıştır.

 

Yönetmelik;

İşvereni, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarını hazırlamak, verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlü kılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; uzmanlık konularına ve verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti, yetkili kurum ve kuruluşlar veya firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, yararlanılabileceği belirtilmektedir.