yöntem yangin eğitim danışmanlık

İtfaiyeyi asli görevlerinden daha çok çim sulama, afiş asma, yol yıkama, kanal açma vb. görevleri yapan bir kuruluş olarak gören zihniyet, maalesef itfaiyelerimizin gelişmesine engel olmuş ve bu kutsal görevi yapılamaz hale getirmişlerdir.

İtfaiye teşkilatlarımızın sahip olduğu personel, araç, gereç, malzeme ve tesislerin çağımızın teknolojisi ve normlarına uygun hale getirilmesi artık kaçınılmaz bir gerçektir.

İtfaiyelerimizi, dünya itfaiyeciliğinin ulaştığı noktaya taşımak için, yeniden yapılandırılması, eğitilmesi ve sürekli denetim altında tutulması artık bir zorunluluk olmuştur.

Resmi gazete yayınlanan son itfaiye yönetmeliği (21 EKİM 2006/26326) her ne kadar bu konuya çare olacak niteliklerde olmasa da, en azından yönetmeliğin tam olarak uygulanmasının sağlanması, itfaiyeciliğimizin gelişmesine katkı sağlayabilir.

İtfaiyelerimizin ulusal ve uluslararası normlara ulaşması için öncelikle mevcut durumlarının nesnel olarak değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla, kamu veya özel tüm itfaiye teşkilatlarımızın denetimlerini yaparak, gelişmelerine yardımcı olmayı bir hedef ve görev haline getirdik.