yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın safhaları
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbarı
 • Acil durumlarda reaksiyon
 • Yangınlarda tahliye ve toplanma
 • İşletme yangın organizasyonu ve yangın ekibinin görevi
 • İşletme acil durum planı tanıtılması
 • Yangın yeri yönetimi
 • Yangınla mücadele stratejileri ve taktikleri
 • Yangınla mücadele araçları ve malzemeleri
 • Yangından koruyucu teçhizatların tanıtımı ve kullanımı
 • Solunum cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
 • İşletme söndürme sisteminin tanıtılması
 • Yangın hortum ve lanslarının kullanımı
 • Yangın hidrantlarının kullanımı
 • Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
 • Su ve köpük verme işlemleri
 • Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
 • Haberli ve senaryolu yangın tatbikatı
 • Sınav ve anket

Katılım:İşletme/kurumda görevli yangın ekibinin alması gereken temel eğitimdir.

Süre: 8 Ders saati (4 saat anlatım, 4 saat uygulama,Yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır.)

Eğitim yeri: Eğitimi alan kurum/kuruluşun tesisleri

Belge:Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitmen:Yangın konusunda 25 yıl tecrübeli uzman ve eğitmenler