yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

İşletmelerde kapalı ve dar alan olarak belirlenmiş bölgelerde yapılacak olan çalışmalarda güvenli çalışma ortamının sağlanması, çalışanlara bu bölgelerdeki çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlarda temel bilgilerin verilmesi.

Eğitim konuları;

  • Kapalı ve Dar Alan Nedir?
  • Kapalı ve Dar Alandaki Tehlikeler.
  • Kapalı ve Dar Alanlarda Oluşabilecek Tehlikeler.
  • Kapalı ve Dar Alanlarda Oluşabilecek Tehlikelerden Korunma.
  • Kapalı ve Dar Alanlarda Güvenli Çalışma için yapılması gerekenler
  • Kritik noktaların belirlenmesi
  • Kapalı alan çalışma sistemi oluşturulması
  • Görev ve Sorumlulukları
  • Kişisel koruyucu önlem ve ekipmanlar

Eğitim ve Katılım: İşletmede bu bölümlerde çalışan ve şirket tarafından belirlenen personel katılacaktır. İşletmede bu alanda çalışan personele 20 kişilik üç grup halinde eğitim verilecektir.

Süre: 2 Ders saati

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenir ve katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen: Eğitim konusunda uzman ve tecrübeli eğitimciler tarafından verilecektir.