yöntem yangin eğitim danışmanlık

Tüm kazaların önceden düşünülerek ve gerekli önlemlerin alınarak önlenebileceğine inanan bir ekibiz.Ekibimiz yangın uzmanı, eğitmeni ve danışmanlarından oluşmaktadır.

Yangın güvenliği konusunda kamu sektöründe edindiğimiz birikim ve tecrübelerimizi özel sektörle paylaşarak, faydalı olmak, yangın güvenliği bilinci ve standartlarını artırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

  olarak hazır reçeteler değil, ülkemiz gerçeklerini dikkate alarak ulusal ve uluslararası standart ve kodlara uygun, her işletmeye özgün çözümler üretiyoruz.

  misyonu; Birlikte çalıştığımız kurum, kuruluş ve işletmeleri ulusal standart ve normlara ulaştırarak,yangın güvenliği konusunda örnek kuruluşlar haline getirmektir.

  vizyonu; Yangın güvenliği eğitimi ve danışmanlığı konusunda ülkemizdeki ilkler arasında yer almaktır.

  ilkeleri;

  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir ürün satışı yapılmamaktadır.

  • Bağımsız, yangın güvenliği üretici ve satıcıları ile yapısal bir bağ ve çıkar ilişkisi oluşturmamaktır.

  • Birlikte çalıştığı kurumların ticari sır ve bilgilerini hiçbir kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmamaktır.

  • Danışmanlığını yaptığı kuruluşların çıkarlarını gözeten, optimum yangın güvenlik önlemleri ile çalışma ortamını kısıtlamayan, ihtiyaca uygun en ekonomik çözümleri önermektir.

  • Ülkemizdeki yangın güvenlik bilinci ve kültürünün artırılması, ulusal standart ve kodların uluslararası düzeye çıkarılması için sektör içindeki kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

  • Her zaman denetime açık, paylaşımcı, dürüst ve şeffaf olmaktır.

  • Sürekli gelişime ve eleştirilere açık olmaktır.

  • Çok fazla iş üretmek yerine kaliteli ve nitelikli hizmet sunmaktır.