yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

İşletme/kurum çalışanlarını olası yangınları önlenmesi,yangın anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yangın sebepleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Söndürme metotları
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbarı
 • Yangınlarda tahliye ve toplanma
 • İşletme yangın organizasyonu
 • İşletme acil durum planı
 • Yangınla mücadele malzemeleri
 • Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
 • Yangın söndürme cihazlarının kullanımı

Katılım: İşletme/kurumda çalışan tüm personelin alması gereken temel eğitimdir.

Süre: 4 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen: Yangın konusunda 25 yıl tecrübeli uzman ve eğitmenler