yöntem yangin eğitim danışmanlık

 Amaç:

İşletme/kurum çalışanlarına meydana gelebilecek olası acil durumlar için doğru davranış biçimlerini kazandırarak pekiştirmek, personelin acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlayarak can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

 Tatbikat tür ve konuları:

  •  Yangın tatbikatı
  • Deprem tatbikatı
  • Sel ve su baskını tatbikatı
  • Patlama
  • Tehlikeli madde dökülmesi
  • Araç kazası
  • Yaralanma ve kurtarma
  • İşletme tahliyesi

 

Katılım: İşletme/kurumlarda çalışan tüm personelin katılması gereken bir tatbikattır.

Süre: Tatbikat planlama aşaması ile birlikte yaklaşık ½ gün (6 ayda bir kez tekrarlanmalıdır.)

Tatbikatın yeri: kurum/kuruluş tesisleri

Belge: Tatbikat sonunda tatbikatın konusu, katılımcıları ve görülen aksaklıklar ile düzeltici işlem önerilerini içeren tatbikat sonuç raporu düzenlenerek işletmeye verilir.

Eğitmen: Konusunda tecrübeli uzman ve eğitmenler