yöntem yangin eğitim danışmanlık

Ülkemiz basın ve yayın organlarında her gün yangın olayları ile ilgili haber ve görüntüleri maalesef üzüntü ile izliyoruz. Yangınların % 98 ‘inin de insan kaynaklı etkenler nedeniyle meydana gelmesi ise sanırım işin en vahim tarafıdır.

olarak; Yangınların önlenebilir olaylar olduğunu düşünüyoruz. İşyeri yönetimlerince yangın güvenliği sağlanması amaçlandığında ( bu bir zorunluluktur) ,sürekli bir faaliyet olan bu işlemin ehil kişilere yaptırılmasının önemi, sanırım yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla kurum, kuruluş ve işletmelere yangın güvenliği danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İşletme yangın güvenliği danışmanlığı kapsamında;

  • Yangın önleme tedbirlerinin alınması ve denetlenmesi,
  • Yangınla mücadele araç, teçhizat ve malzemelerinin kontrolü,
  • Yangın söndürme sistemlerinin kontrolü,
  • Yangın algılama ve alarm sistemlerinin kontrolü,
  • Acil çıkış kapıları ve acil kaçış yollarının kontrolü,
  • Acil aydınlatama ve yönlendirme sisteminin kontrolü,
  • Acil durum tahliye, deprem, yangın tatbikatlarının yaptırılması,
  • Yangın güvenliği ürün danışmanlığı,

Hizmetlerini yerine getirerek, kuruluşların yangınlara karşı sürekli hazır bulunmalarını sağlıyoruz. Bu hizmetleri yerine getirebilmek için danışmanlığını yaptığımız kuruluşları haftalık, aylık veya üç aylık sürelerle ziyaret ederek yangın önleme ve mücadele sistemlerini kontrol ediyoruz. Kontrol sonucunu rapor halinde ilgili kuruluşa sunuyor ve takip ediyoruz.