yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

1.Temel Yangın Bilgileri

 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın belirtileri ve safhaları
 • Yanma ürünleri
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri

2.Yangın çeşitleri ve özellikleri

 • Bina yangınları
 • Akaryakıt madde yangınları
 • LPG ve LNG yangınları
 • Kimyasal madde yangınları
 • Patlayıcı madde yangınları
 • Araç yangınları
 • Baca yangınları
 • Elektrikli cihaz yangınları

3.Yangınla ilgili yönetmelikler

 • Belediye itfaiye yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • 4.Tehlikeli maddeler
 • 5.Otomatik yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri
 • 6.Yangınla mücadele strateji ve taktikleri
 • Yangın yeri yönetimi
 • Standart çalışma usulleri
 • Ofansif strateji ve atak planlama
 • Defansif strateji ve atak planlama
 • Kurtarma
 • Yangın kontrolü ve söndürme
 • Su yönetimi
 • Su desteği
 • Zorla giriş
 • Havalandırma

7.Yangından koruyucu teçhizatlar

8.Solunum cihazları

9.Zorla giriş ve kurtarma aletleri

10.Halatlar

11.Merdivenler

12.Yaralı taşıma teknikleri

13.Yangın hortumları, rekorlar ve lanslar

14.Yangın hidrantları

15.Bina içi yangın dolapları ve itfaiye bağlantıları

16.Yangın söndürme cihazları

17.İtfaiye araçları ile müdahale teknikleri

 • Su verme teknikleri
 • Köpük işleme teknikleri
 • Koruma teknikleri
 • Su desteği teknikleri

18.Yangından kurtarma işlemleri

 • Yaralı arama teknikleri
 • Kurtarma teknikleri

19.Doğal afetler

 • Doğal afet tanımı, türleri, etkileri ve korunma
 • Doğal afet ortamının genel karakteri ve acil ihtiyaçlar
 • Arama ve kurtarma donanımlarının tanıtımı ve kullanımı
 • Temel arama ve kurtarma becerileri

20.Bina yangınları söndürme ve kurtarma tatbikatı

21.Araç yangınları söndürme ve kurtarma tatbikatı

22.Akaryakıt madde yangınları söndürme tatbikatı

23.Doğal afet arama ve kurtarma tatbikatı

Katılım:Kamu veya özel itfaiye personeli

Süre:120 Ders saati (55 saat anlatım, 65 saat uygulama)

Eğitim alan kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak,eğitim süresi ve konularda değişiklik yapılarak,daha kısa veya daha uzun süreli programlar yapılabilir.

Eğitim yeri:Eğitimi alan kurum itfaiyesinde ve eğitim tesislerinde veya İzmir itfaiye eğitim tesislerinde yapılır.

Belge:Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitmen: Yangın konusunda 25 yıl tecrübeli uzman ve eğitmenler