yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

Toplumumuzu oluşturan tüm bireyleri, nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal silahların (NBC) etkileri, korunma ve temizleme metotları konusunda eğiterek, olası terör eylemleri ve savaş halinde karşılaşabilecekleri durumlar konusunda bilinçlendirmektir.

Eğitim konuları;

  • KBRN madde ve silahlarının çeşitleri ve özellikleri
  • KBRN madde ve silahlarının etkileri
  • KBRN madde ve silahlarının etkilerinden korunma metotları
  • KBRN  kirliliğinden temizlenme metotları
  • Alarm ikaz işaretleri
  • Sığınaklar ve özellikleri

Katılım: Yaşanan terörist eylemler ve ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya gerçekleri dikkate alındığında, her bireyin katılması gereken bir eğitimdir.

Süre: 4 Ders saati

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenir ve katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen: Silahlı kuvvetlerinden emekli KBRN (NBC) uzmanları