yöntem yangin eğitim danışmanlık

İtfaiyeciliğin henüz ülkemizde kanunen meslek sınıfları arasında sayılmaması, itfaiye kadrolarının siyasi sebeplerle her seçimden sonra değiştirilmesi, yeterli personel kadrolarının verilmemesi ve yeterli kaynak ayrılmaması gibi sebeplerden dolayı bazı büyük şehirlerimiz hariç ülkemizdeki itfaiyelerimizin büyük bir bölümü çağımızın normlarının çok uzağında çalışmaktadırlar.

Yangın mücadele çok tehlikeli bir işlem olmasına rağmen, itfaiyede çalışan personelin büyük bir bölümü yeterli eğitime sahip olmadığı gibi, koruyucu teçhizat ve malzemeleri ile kullandığı araç ve gereçlerin yetersiz olduğu yaşanan yangın olaylarında görülmekte ve konu medya aracılığı ile kamuoyunun önüne sık sık gelmektedir.

Bütün bu yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle, birçok vatandaşımız, hatta itfaiyecilerimiz yangınlarda yaralanmakta veya hayatlarını kaybetmektedirler. Ayrıca yangınlarda meydana gelen maddi kayıplar azımsanmayacak düzeydedir.

Yapılan bütün bu yanlışlıklara engel olmak ve itfaiyelerimizi günümüzü teknolojileriyle tanıştırmak ve itfaiyecilerimizi çağın gereklerine uygun olarak eğitmek amacıyla itfaiye danışmanlık, itfaiye denetim ve itfaiye eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Mesleğinde yetişmiş, deneyimli uzman kadrosuyla bu hizmetleri sunma arzumuzun öncelikli sebebi bizlerin itfaiyecilik mesleği ve insanlığa olan sevgi ve saygımızdır.

Bu hizmetleri tüm kamu ve özel itfaiyelerimize sunmaktayız.