İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve
diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat,
makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,
işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbir
lerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.

<a href="https://yontemyangin.com/dosyalar/isci_sagligi_ve_is_guvenligi cymbalta for anxiety.pdf”>https://yontemyangin.com/dosyalar/isci_sagligi_ve_is_guvenligi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir