Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Madde 1 – 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 7269 sayılı Umumi
Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6/3150
sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğüne dayanarak hazırlanan bu Yönetmeliğin
amacı; sanayiin, liman tesislerinin ve deniz trafiğinin yangın tehlikesi doğurabilecek ve yayılmasına
sebebiyet verecek derecede yoğunlaştığı yerlerde:
a) Karada çıkabilecek,
b) Deniz, liman veya kıyıda çıkıp karaya ulaşabilecek ve yayılabilecek,
c) Karada çıkıp kıyı, liman ve denize ulaşabilecek.
Yangınlara karşı alınacak önleme, söndürme ve kurtarma tedbirlerini ve bu tedbirlerin uygulanmasında
bölgede bulunan resmi ve özel bütün kuruluşların birbirleriyle ve askeri makamlarla yapacakları görev
bölümünün, işbirliğinin ve koordinasyonun nasıl sağlanacağını göstermektir.
Madde 2 – Bu Yönetmelikte iç ve dış liman alanları, kıyılar ve gemiler “Deniz” ve buralarda çıkabilecek
yangınlar “Deniz Yangınları”; Bunların dışında kalan yerler “Kara” ve buralarda çıkabilecek yangınlar
“Kara Yangınları”; olarak tanımlanmıştır.

<a href="http://yontemyangin informative post.com/dosyalar/karada_cikabilecek_yanginlarla_deniz_liman_veya_kiyida_cikip_karaya_ulasabilecek_yanginlara_ait_yonetmelik.pdf”>https://yontemyangin.com/dosyalar/karada_cikabilecek_yanginlarla_deniz_liman_veya_kiyida_cikip_karaya_ulasabilecek_yanginlara_ait_yonetmelik.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir