İlk Yardım Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması,
ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda
personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım
eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi
düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek
kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu
kurum ve kuruluşlarını kapsar.

<a href="https://yontemyangin.com/dosyalar/ilkyardim_yonetmeligi cymbalta 30 mg.pdf”>https://yontemyangin.com/dosyalar/ilkyardim_yonetmeligi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir