Uluslar arası Kara Yollarında Tehlikeli Yüklerin Nakliyesi

Uluslar arası Kara Yollarında Tehlikeli Yüklerin Nakliyesine İlişkin Avrupa Anlaşması

Gelişen teknoloji ve bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer değiştirmesine olan ihtiyaçta, aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise insanlık ve çevre üzerinde, tamir edilemez etkiler bırakan büyük kazaları ve devamında uzun yıllar etkisi silinemeyen kirlilikleri beraberinde getirmiştir. Bu sorunla topyekûn mücadeleyi esas alan bir kısım Avrupa ülkeleri; Fransa’da bir araya gelerek, 30 Eylül 1957 tarihinde, uluslar arası kara yollarında tehlikeli maddelerin nakliyesine belli esaslar getiren ADR anlaşmasını imzalamışlardır read here. Genel esasları belirtilen tarihte belirlenmiş olan bu anlaşma imzalandığı tarihten bugüne kadar ortak bir taşıma anlayışı içersinde geliştirilmiş ve her geçen gün bir kısım yeni devletin kabulü ile günümüzde 40 ülke tarafından uygulanan önemli bir anlaşma haline gelmiştir.

https://yontemyangin.com/dosyalar/uluslararasi_karayollarinda_tehlikeli_yuklerin_nakliyesine_iliskin_avrupa_anlasmasi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir