Etiket Arşivleri: tehlikeli madde

Parlayıcı patlayıcı Tehlikeli ve zararlı maddelerle Çalışan işyerleri ve İşlerde Alınacak tedbirler Hakkında Tüzük

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir. Madde 2 – Bu tüzükte geçen: a) “Lif” deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, […]