Etiket Arşivleri: acil yardım

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Ait Yönetmelik

Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik, acil yardım […]