Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli
derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu
veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların
özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren
tüm işyerlerini kapsar.

https://yontemyangin.com/dosyalar/kisisel_koruyucu.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir