yöntem yangin eğitim danışmanlık

Kurum, kuruluş ve işletmelerde mevcut yangın tehlikelerinin saptanarak, yangın meydana gelme olasılığının ve şiddetinin belirlenerek, değerlendirilmesinin yapıldığı, risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması için alınması gereken önlemlerin belirlendiği kapsamlı bir analiz çalışmasıdır.

Bu analiz çalışması sonrasında;

  • Yangın tehlikesinin yeri, cinsi, özellikleri
  • Meydana gelme olasılığı ve şiddeti
  • Risk altındaki kişilerin miktarı
  • Risk altındaki mal miktarı
  • Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıplar
  • Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması geren önlemler
  • Yangın yükü ve yangın büyüklüğü
  • Yangın sınıfı
  • Yangınla mücadele kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.

Bu çalışma kurum, kuruluş ve işletmelere risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlar.

Yangın risk analizi yapılmadan, yangın güvenliği konusunda atılacak her adım, düşmanı görmeden rast gele ateş etmektir.

Acaba ve kuşkularla yaşamak istemiyorsanız, yangın güvenliği ilgili atacağınız ilk adım yangın risk analizi yapmak olmalıdır.