Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.

Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.

  • Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
  • Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
  • Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
  • Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
  • Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
  • Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
  • Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri

Yapılan bu değerlendirme sonucunda; mevcut durum saptanarak yangın güvenliği konusundaki eksiklikler ve yapılması gereken işlemler belirlenir.

Bu çalışma; yapılacak işlemlerin öncelik derecelerinin belirlenmesini, bütçe ve zaman planlaması yapılmasını ve işlemlerin bir program dahilinde yürütülmesini ve takip edilmesini sağlar.