yöntem yangin eğitim danışmanlık

Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.

Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.

  • Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
  • Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
  • Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
  • Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
  • Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
  • Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
  • Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri

Yapılan bu değerlendirme sonucunda; mevcut durum saptanarak yangın güvenliği konusundaki eksiklikler ve yapılması gereken işlemler belirlenir.

Bu çalışma; yapılacak işlemlerin öncelik derecelerinin belirlenmesini, bütçe ve zaman planlaması yapılmasını ve işlemlerin bir program dahilinde yürütülmesini ve takip edilmesini sağlar.