yöntem yangin eğitim danışmanlık

7126 sayılı Sivil Savunma kanunu gereğince kamu veya özel kurum ve kuruluşlar sivil savunma planı hazırlamak ve sivil savunma servislerini kurmakla yükümlüdürler.

Bu plandan amaç;

Yangın, deprem, sel baskını gibi afetlerde ve savaş halinde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmak ve bu olaylara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamaktır.

Sivil savunma planları, ilgili kurum sorumluları ile koordine edilerek, sivil savunma müdürlüklerince istenen ölçüt ve bilgiler ile hazırlama kılavuzu esaslarına uygun olarak hazırlanır.

Hazırlanan sivil savunma planları sivil savunma müdürlükleri aracılığı ile vali onayına sunulur. Onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.