yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

İşletme çalışanlarını iş güvenliği konusunda eğiterek, iş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması, iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırarak ve pozitif davranış değişiklikleri yaratmaktır.

Eğitim hedefleri:

 • İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
 • Çalışanların sorumlulukları
 • Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
 • Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
 • Güvensiz hareketler ve şartlar
 • Uyarı işaretleri
 • Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri
 • Meslek hastalıkları
 • Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi
 • Yanmanın temel prensipleri
 • Temizlik ve Düzenin Önemi

İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.
Ayrıca yaşanmış iş kazası örnekleri incelenerek ve ders alınması sağlanacaktır. Edinilen bilgiler sonucunda uygun olmayan davranışların terk edilip pozitif davranışların kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim konuları:

1. Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

 • Yasal Zorunluluklar
 • İşverenin sorumlulukları
 • Çalışanların sorumlulukları
 • Çalışanların Eğitimi
 • Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi
 • Risk Değerlendirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Oluşumu ve Çalışma Şekli
 • Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

2. İş Güvenliği tanımı

 • İş kazası tanımı
 • Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
 • Güvensiz hareketler ve şartlar
 • Meslek Hastalıkları

3. Kişisel Koruyucu donanımlar tanıtımı ve kullanılması

4. Uyarı ikazları ve işaretler

5. Yangın temel bilgileri ve yangın söndürme cihazları

6. Temizlik ve Düzen

7. Kaza istatistikleri

8. İş kazası raporu

9. İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

10.İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

Yöntem:

Eğitimden önce işletme ziyareti yapılarak, eğitimin sektöre ve işletmeye özgün olarak yapılandırılması sağlanmaktadır. Eğitim; bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte, kısa film gösterimleriyle konular pekiştirilmektedir. Eğitim öncesi ve sonrasında uygulanan testler ile eğitimin etkinliğini ölçülmektedir.

Katılım: İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen tüm çalışanlar.

Katılımcılara eğitim sonunda, eğitim başarı belgesi veya katılım belgesi verilmektedir.

Süre: 4 saat

Eğitimci: A sınıfı iş güvenliği uzmanı