yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında olması sebebiyle, olası bir deprem ve diğer afetlerde çok önemli bir görev üstlenecek arama ve kurtarma ekiplerinin, bilgi ve becerilerinin arttırılması, afet yönetiminin bir parçası olarak yer alacak düzeyde etkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim konuları:

 • Depremle ilgili tanım ve açıklamalar
 • Deprem öncesi alınması gereken önlemler
 • Deprem sırasında davranış şekilleri
 • Deprem sonrası yapılması gerekenler
 • Doğal Afet Türleri Etkileri ve Korunma
 • Doğal Afet Ortamının Genel Karakteri
 • Afet bölgesinde yapılacak işler
 • Arama Kurtarma için Gerekli Donanım
 • Temel Kurtarma Becerileri
 • Arama kurtarma teknikleri
 • Düğüm çeşitleri
 • Yaralı taşıma usulleri
 • Arama kurtarma bölgesinde çalışma yöntemleri
 • Çalışma bölgesinde emniyet tedbirleri
 • Takım çalışması ve tatbikat

Katılım: Kamu veya özel itfaiye teşkilatları personeli ile bünyesinde arama ve kurtarma ekibi bulunan kurum ve kuruluşların kurtarma personeline yönelik bir eğitimdir.

Süre: 32 Ders saati (16 saat anlatım, 16 saat uygulama )

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım / başarı belgesi verilir.

Eğitmen: Doğal afet arama ve kurtarması konusunda yurt dışı eğitimli uzman eğitmenler