yöntem yangin eğitim danışmanlık

Amaç:

Ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olan deprem konusunda, bireyleri eğiterek afet bilincini yükseltmek, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak,kendimize ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmak, gerekli önlemlerin zaman geçirilmeden alınmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

  • Depremle ilgili tanım ve açıklamalar,
  • Deprem öncesi alınması gereken önlemler,
  • Deprem sırasında davranış şekilleri,
  • Deprem sonrası yapılması gerekenler.

Katılım: Ülkemiz gerçekleri dikkate alındığında, her bireyin katılması gereken bir eğitimdir.

Süre: 4 Ders saati

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen: Doğal afet arama ve kurtarması konusunda yurt dışı eğitimli uzman eğitmenler.