yöntem yangin eğitim danışmanlık

Kurum, kuruluş ve işletmelerde meydana gelebilecek acil durumlara karşı hazırlıklı bulunmak, olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmak, işletme sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlanması ve uygulanması gereken bir plandır.

Bu planda;

  • Acil durum planı genel esasları,
  • Acil durum organizasyonu ve görevi,
  • Acil durum ekipleri ve görevleri,
  • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
  • Acil durum prosedürleri,
  • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
  • Acil durum iletişim listesi
  • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
  • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
  • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

Acil durum planı hazırlama hizmeti, işletme yangın danışmanlığı kapsamında yapılabildiği gibi,ayrı bir proje olarak da yapılabilmektedir.