Can ve mal kayıplarının meydana geldiği yangınların sebeplerinin bulunması bir uzmanlık işidir.

Uzmanlıkta eğitim, bilgi birikimi ve tecrübe ile sağlanabilir. Konusunda da yetişmiş uzman ve ehil kişiler doğru saptamalar yapabilir.

Ülkemizde meydana gelen yangınların ardından, maalesef yeterli araştırma yapılmadan, deliller belirlenmeden üç sebepten biri; sigara, elektrik, gaz kolaylıkla söyleniverir. Bu üç etkenden dolayı meydana gelen yangın sayısı, yangınların yaklaşık yüzde yetmişini oluşturduğu doğrudur. Ancak sebebin doğru belirlenmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle aynı yerde yangının tekrarlayacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca; yangın meydan gelen bina ve tesislerdeki yangın öncesi alınması gereken yangın önleyici tedbirlerin, gerekli sistem, teçhizat ve malzemelerin mevcut  yönetmelik ve standartlar bazında  yeterli olup olmadığı, personelin eğitimli ve hazırlıklı bulunup bulunmadığı çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

  olarak;  yangınların sebeplerini belirlemede, nesnel gerçekleri dikkate alarak, bilimsel, teknik, doğru, tarafsız bilirkişilik  hizmetini sigorta sektörümüze ve adli kurumlarımıza sunmaktayız.